O nama

  • Post author:
  • Post category:Tricks

Osnivaći Mišel Faraguna, mag.ing.geod. et geoinf. iz Labina i Alen Modrušan, mag.ing.geod. et geoinf. iz Rovinja. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra…

Continue ReadingO nama